Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

3

Algemene voorwaarden
Offerte en bestelling
• De Overeenkomst zal starten bij het afgetekend terug bezorgen van onze offerte, hiermee zal de klant akkoord gaan met alle genoemde voorwaarden

• De prijsofferte is ten allen tijde slechts een voorstel gemaakt op de informatie die op dat moment ter beschikking gesteld word. Niet voorziene afwijkingen, bijkomende details of prijsaanpassingen in grondstoffen kunnen ten alle tijden
prijsconcequenties tot gevolg hebben

Ontwerp
• Inclusief prijs is ontwerp en een eenmalige aanpassing voorzien. verdere aanpassing of interventie op de werf die niet ten laste van Qulaco bvba zijn zullen aangerekend worden à 60€ per uur
• Het ontwerp en werktekeningen zullen gemaakt worden aan de hand van de opgegeven informatie op die moment beschikbaar. De aannemer zorgt tijdig voor uitvoeringsplannen, bij gebrek hieraan worden wij genoodzaakt dit buiten de eenmalige aanpassing aan te rekenen aan 60€ per uur.
• Het ontwerp en werktekeningen zijn slechts een leidraad waarmee wij de nodige elementen kunnen produceren. aannemer is verantwoordelijk voor controle op: aantal, kleur, afwerking, vormgeving, antislip, waterafvoer,.. Alsook dient ons wapeningsvoorstel via de ingenieur schriftelijk goedgekeurd te worden, dit is onder geen beding een berekend gegeven

• De uiteindelijke goedkeuring van deze plannen dient te gebeuren door de werktekeningen afgetekend terug te bezorgen. Indien er bij het in productie geven van plannen zonder handtekening binnen 8 kalenderdagen bij het versturen van de informatieve mail vergezeld met de productieplannen in bijlage geen opmerkingen of reactie gegeven word: kan er geen twijfel ontstaan; en zullen deze ten allen tijde correct zijn voor productie

• Op aanvraag afzien van de door ons nodig geachte ontkistings schuinte kan er eenzijdig door ons een meerkost aangerekend worden gestaafd aan gemaakte meerkosten aan materiaal en manuren
• Zeer ingrijpende (eerste) aanpassingen zullen wel aangerekend worden volgens uurtarief van overige aanpassingen

• Tekenwerk dorpels word pas gestart wanneer definitieve details doorgestuurd zijn. Aanpassingen na eerste tekenwerk, worden de nodige werkuren aangerekend.
• Aanpassingen aan tekeningen na goedkeuring zal aangerekend worden aan 5€ per plan

Productietermijn en Leverdatum
• Levertermijn in overleg bij plaatsen bestelling, afwijkingen in levertermijnen kunnen onder geen beding aanleiding geven tot annulatie van verkoop of schadevergoedingen.

Transport
• De levering zal gebeuren in overleg op afgesproken datum en tijdstip op afgesproken adres. tenzij expliciet vermeld zal er zonder kraan geleverd worden en is de klant verantwoordelijk voor het lossen van de vracht. hierbij word er geacht dat de klant op de hoogte is van de gewichten van elk afzonderlijk element. wachturen om welke rede dan ook zullen doorgerekend worden aan 70€ per uur. Transport word ten allen tijde apart opgegeven.

• De afhaling mag gebeuren door de klant of door derden in opdracht; mits overleg van datum en tijdstip; wachturen tijdens het ophalen kunnen niet doorgerekend worden aan Qulaco bv

Levering
• De goederen dienen Bij levering op gebreken gecontroleerd te worden; deze dienen meteen doorgegeven te worden aan chauffeur of schriftelijk aan Qulaco met omschrijving. Gebreken achteraf doorgegeven worden zullen ten laste van de klant aanzien worden. Na levering is het de verantwoordelijkheid van de klant om de elementen met de nodige zorg te stockeren en plaatsen
• De goederen blijven na levering eigendom van Qulaco bvba; zelfs na faling; tot dat de facturen betrekkende tot de desbetreffende goederen voldaan zijn, inclusief eventuele verwijlinteresten en onkosten gemaakt ten gevolge van

• Dorpels, dekstenen en gelijkaardige elementen waar geen schroefhulzen aan bovenzijde voorzien mogen worden,
zullen niet door ons gedraaid kunnen worden en dus ondersteboven geleverd worden.

Stockage
• Voor elementen die meer dan één maand na afgesproken leverdatum gestockeerd blijven op de vestiging van Qulaco, onder andere door vertragingen die niet te wijten zijn aan Qulaco, zal een stockagevergoeding of liggeld van 80€ per week worden aangerekend.

Klachten
• In geval van protest en of weigering, van goederen en of facturen, dient er een aangetekend schrijven aan de firma gericht te worden uiterlijk 8 dagen na ontvangst. Indien dit niet gebeurd word dit aanzien als aanvaard. Indienen van een klacht geeft geen toestemming tot weigeren van betaling

Betalingen
• Facturen zijn, behoudens anders overeen gekomen en schriftelijk toegezegd, betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Bij niet betaling op vervaldag zal er een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Hierbij wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de koper ten titel van conventionele schadeloosstelling automatisch zonder ingebrekestelling, bij niet-betaling op vervaldag, 10% op factuurbedrag verschuldigd is

• Alle prijzen in deze offerte zijn exclusief BTW, met minimumeenheid 1 ( Lm/m²/m³) , afgehaald te Tessenderlo
waarbij altijd de grootste lengtes en/of breedtes geldig zijn
• Thermische onderbreking, ophang/bevestigingssystemen worden altijd door ons aangekocht en wordt volledig
gefactureerd bij de eerste factuur van de werf bij de eerste levering

Afgewerkte goederen
• Bij de afgewerkte goederen kunnen lichte kleurschakeringen, kleine nagelgaatjes ,krimp- en haarscheurtjes mogelijk zijn. Het afgewerkte product word gemaakt met BENOR en CE gekeurde grondstoffen. Het afgewerkte product draagt
Geen BENOR. Qulaco is niet aangesloten bij FEBELARCH

• Beton met kleurpigmenten draagt het BENOR keurmerk niet.
• Schakeringen door lichtinval kan onder geen enkel beding reden zijn tot afkeuren.
• Niet getekende ontkistingsschuintes die wel uitgevoerd worden kunnen geen reden tot afkeuring zijn
• Bekistingsnaden kunnen geen reden tot afkeuring zijn
• Afdrukken van stockeerplaatjes is eigen aan het verwerken van beton en kunnen geen reden tot afkeur betekenen, noch ons verweten te worden. Dit geldt ook voor slede transport.
• Afgestreken stortzijdes worden aanzien als niet zichtbaar, klachten over de kwaliteit van deze vlakken worden geenszins aanvaard
• Dorpels en dekstenen worden voorzien van een afgestreken onderzijde.
• We zijn niet verantwoordelijk voor eventueel onstane pyrietplekjes in de elementen

Aansprakelijkheid
• Fouten in de uitvoering waarvan bewezen kan worden dat deze ten laste van Qulaco gelegd kunnen worden vallen binnen onze aansprakelijkheid. Hierbij de aansprakelijkheid ten allen tijde begrensd op het factuurbedrag. Gebreken op instortdelen aangeleverd door leveranciers kunnen nooit op Qulaco aansprakelijk gesteld worden, geen enkele vorm van gerechtelijke vervolging van toepassing

Betwistingen
• In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Geel bevoegd onder toepassing van het Belgisch recht

• Door de schaarste in grondstoffen kunnen er meer bekistingsnaden in de elementen zitten
Geldigheid offerte: 7 dagen
Gelieve duidelijk de correcte facturatiegegevens op te geven onder handtekening
( indien deze afwijkt van de gegevens in de hoofding )
Voor bestelling deze offerte ondertekend terug te bezorgen: handtekening
Gelieve ook duidelijk het werfadres en een eventuele werfleider door te geven voor aanvang van het tekenwerk.

We helpen je graag verder.

Qulaco staat klaar om uw vragen te beantwoorden. We vinden het geweldig om deel te nemen en u advies te geven bij uw project. We zullen zorg dragen voor de kleinste details.