3D Design


Wij geloven in een up-to-date samenwerking die gepast is in de tijden waar in wij zitten. In een evoluerende bouwwereld waar een grote vraag is naar digitalisering zorgen wij dan ook voor een gepaste oplossing om onze klanten hier in tegemoet te komen. Om deze reden werken dan ook al onze projecten uit in een 3D omgeving

ONTWERP

Ontwerp Model

Enerzijds maken wij onze modellen allemaal in een 3D omgeving om onze ontwerpen makkelijker, overzichtelijker en visueler te maken. Dit stelt ons in staat om ontwerpfouten tijdens het ontwerp er uit te filteren en zo de foutenlast in de productie tot een minimum terug te brengen. Dit brengt met zich mee dat de productie gestroomlijnder kan lopen, en dat onze leveringen vlot en tijdig kunnen plaatsvinden

Ontwerp Model

Anderzijds heeft ons 3D ontwerp ook veel voordelen naar onze klanten toe. Zij kunnen ons 3D model in een BIM omgeving intrekken en hiermee kan men 90% van het geheel makkelijk in het BIM bestand visueel controleren, nameten, controleren,..
Klanten die niet in een BIM omgeving werken kunnen bij moeilijke bouwknopen visualisaties opvragen en moeilijke situaties visualiseren. conflicten met 2D architectuur- en stabiliteitsplannen worden ook duidelijk tijdens het ontwerp, waardoor er tijdig op de werf een correctie van het conflict kan gebeuren

ONTWERP WAPENING

Om onze klanten een overzichtelijk geheel te geven, werken wij ook alle wapeningsplannen uit waardoor onvolledige of foute wapeningsborderellen verleden tijd worden

Design Wapening

Ons 3D ontwerp van de wapening heeft het voordeel dat wij zowel ingenieur, klant als wapeningsleverancier de correct uitgetrokken gegevens kunnen aanleveren waar ieder zijn taak op kan vervullen. De volledige buigstaten en plooimodellen die 2D uit onze modellen getrokken worden zijn dan ook voor iedereen een meerwaarde om tot een stabiliteit technisch correct geheel te bekomen